Unga anhöriga

Vad är en ambassadör?

Unganhörigs ambassadörer är unga anhöriga som har mycket erfarenhet av en närstående med demenssjukdom. Ambassadörerna är till för dig som som undrar något, vill ha någon att prata med eller du kanske bara vill skriva av dig.

Om du vill läsa mer om ambassadörerna, eller få tillgång tillgång till deras kontaktuppgifter klickar du på namnen i vänstermenyn.

Vill du bli ambassadör för Unganhörig?

Hör då av dig på info@unganhorig.se och berätta lite om dig själv och varför just du skulle passa som ambassadör.

Unga anhöriga berättar

Läs unga anhörigas egna berättelser här

»