Frågor & Svar

    
I vänsterkolumnen hittar du fem kategorier. Där kan du hitta svar på de vanligaste frågorna som kommit in till Unganhörig.

Hittar du inte svar på din fråga eller om du tycker att något saknas, maila info@unganhorig.se

demenscentrum.se

Frågorna är besvarade av:

Från Unganhörig: Susanne Axelsson, grundare och anhöriga samt My Olsson, fd. projektledare.
Från Svenskt demenscentrum: Gunilla Nordberg, forsknings- och utvecklingsansvarig, Ann-Christine Kärrman, vård- och omsorgsansvarig och Wilhelmina Hoffman, föreståndare för Svenskt demenscentrum.

Vad är demens?

Ordet demens kommer från latinskan där ”de” betyder ”bort, från” och ”mens” betyder ”förstånd, sinne”. Något som är viktigt att tillägga är att demenssjukdomar inte är ett normalt sätt att åldras på utan det är en sjuklig förändring i hjärnan som främst påverkar minnes- och tankeförmågan i hjärnan.

Läs mer

Fråga andra unga anhöriga!

Om du vill prata med andra unga anhöriga kan du alltid höra av dig till våra ambassadörer

Alla ambassadörer och kontaktuppgifter hittar du här »