Drabbats av demens

Hur går en demensutredning till?

Av flera skäl är det viktigt att misstänkt demens utreds så snart som möjligt. Inte sällan upptäcks behandlingsbara orsaker till symtomen, t ex B12-vitaminbrist. De symtomlindrande läkemedel som idag finns för Alzheimers sjukdom är verksamma främst i sjukdomens tidiga faser. En tidig demensdiagnos underlättar vårdplaneringen och ger den sjuke och hans anhöriga mer tid att ställa om sig på de förändringar som sjukdomen för med sig.

En basal demensutredning består av en rad olika undersökningar och provtagningar. Följande delar bör ingå (enligt Socialstyrelsens riktlinjer):

Sjukdomshistoria
Demensutredningen tar avstamp i patientens sjukdomshistoria (anamnes). Några frågor som ställs är: Finns demens i släkten? Vilka sjukdomar har patienten haft? När kom de första symtomen? Vilka läkemedel använder patienten?

Intervjuer med anhöriga
Make, maka, barn eller syskon spelar ofta en viktig roll vid utredningen. De kan bidra med värdefull information om patienten som gör att en korrekt diagnos kan ställas.
Bedömning av fysiskt och psykiskt tillstånd och av funktions- och aktivitets förmåga
Omfattar bland annat en kroppsundersökning som inkluderar hjärta, lungor och blodtryck. Även undersökning av de neurologiska funktionerna ingår.

Kognitiva test
MMT (Mini Mental Test) och Klocktest är två enkla test som ger en grov uppskattning av hur patientens minne och andra tankemässiga (kognitiva) förmågor fungerar.

Blodprovstagning
Genom analys av blodprov kan man spåra eller utesluta andra orsaker till patientens problem. Förhöjda nivåer av kalcium eller homocystein kan ge demensliknande symtom. Det gäller även störd sköldkörtelfunktion, borrelia och hiv.

Hjärnavbildning med datortomografi
Även skiktröntgen av hjärnan genom datortomografi görs för att upptäcka andra möjliga orsaker till patientens symtom, till exempel hjärntumör. Datortomografi kan också ge viktig information för att kunna ställa rätt typ av demensdiagnos.

Mer information om olika utredningar hittar du på Svenskt demenscentrums hemsida, klicka här för att komma dit »

Hur lång tid tar en demensutredning?

En basal demens utredningen brukar ta 4–6 veckor.

Hur lång tid brukar en demenssjuk leva?

Det beror lite på vilken slags demenssjukdom personen i fråga har. Men en person med Alzheimers har ett utdraget förlopp under tre – fyra till över tio år, i vissa fall ännu längre. Det är väldigt individuellt.

Går demens att bota?

Nej idag finns ingen botande behandling. De finns dock symtomlindrande mediciner för vissa demenssjukdomar. Det finns också idag mycket kunskap om hur man kan lindra olika symtom som ofta förekommer vid demenssjukdom.
På Svenskt demenscentrums hemsida kan du läsa mer om olika läkemedel för olika symptom.Klicka här för att komma dit »

Kan jag vaccinera mig mot demens?

Nej det kan man tyvärr inte än. Det håller just nu på att forskas om ett vaccination mot demens, men det är inget som finns på marknaden än.

Läs mer om det på Svenskt demenscentrums hemsida, klicka här »

Varför får man demens?

Om risk att insjukna i demens kan du bland annat läsa på Svenskt demenscentrums hemsida här. Där det står om bland annat ålder, kön och ärftlighet.
Klicka här för att komma dit »

Kan jag testa mig för att se om jag kommer få demens?

I dagsläget finns inga tillförlitliga enkla tester och inte heller någon botande behandling. Däremot är det viktigt att uppsöka läkare om man oroar sig över symtom som man inte känner igen.

Hur gammal måste man vara för att få demens?

Det är oftast äldre över 65 år som drabbas av en demenssjukdom. Men tyvärr kan även personer under 65 år drabbas. I Sverige finns idag drygt 7000 personer som är under 65 år och som har en demenssjukdom. De allra flesta av dem är mellan 60 – 64 år.

Min morfar hade demens och nu misstänker jag att min mamma kanske har det. Vad ska jag göra?

Det är viktigt att hon går till en vårdcentral och undersöker sig. Prata med andra släktingar, andra vuxna eller kanske någon kurator som kan hjälpa dig.

Min pappa vägrar inse att det är något fel med mamma och mamma vägrar gå till doktorn, vad ska jag göra?

Försök att prata med någon annan vuxen. Kanske dina mor eller far-föräldrar? Våga be om hjälp!